Gdzie można mierzyć temperaturę i jaka jest dokładność pomiarów?

0
746
termometr

Temperatura ciała, a w zasadzie jej wzrost lub spadek może być symptomem wielu chorób takich jak na przykład przeziębienie czy zatrucie. Warto więc dbać o utrzymanie odpowiedniej temperatury i w razie jakiegokolwiek zagrożenia sprawdzać ją i monitorować.

Najbardziej miarodajnym miejscem do pomiaru temperatury, jednakowo u dorosłych, dzieci, a nawet zwierząt będzie odbyt. Jest to pomiar najbardziej oddający faktyczną temperaturę, panującą w ciele, a prawidłowy wynik, pochodzący z tego badania może wahać się pomiędzy 36,2-37,7. Szerokie grono lekarzy pediatrów zaleca swoim pacjentom stosowanie tylko tej metody do drugiego roku życia, jako najbardziej odzwierciedlającej stan faktyczny.

Warto także pamiętać o tym, że u dzieci prawidłowa temperatura może być o około 2 stopnie wyższa niż u osoby dorosłej i nadal mieścić się w normie. Kolejnym dosyć miarodajnym wynikiem jest pomiar temperatury waginalnej u kobiet, którego wynik może odbiegać od faktycznego o około 0,3 stopnia względem poprzedniego pomiaru — jest to zatem nadal bardzo skuteczna metoda.

Kolejną, najbardziej powszechnie zalecaną i mocno miarodajną jest metoda badania temperatury pod językiem, co prawda różnica pomiędzy tym pomiarem a najskuteczniejszą metodą może wynosić prawie 1 stopień, natomiast ze względu na łatwość i komfort tego pomiaru jest on faktycznie najbardziej rozpowszechniony ze wszystkich dostępnych.

Klinicznie stosowana jest także metoda pomiaru pod pachą lub w pachwinie, ta metoda jest także stosunkowo komfortowa zarówno dla pacjenta, jak i dla osoby, wykonującej badanie natomiast tutaj różnica między wynikiem a faktyczną temperaturą ciała może wahać się nawet o 1,5 stopnia.

Coraz powszechniejsze stają się także termometry douszne oraz bezdotykowe termometry czołowe. Oba te termometry badają temperaturę przy użyciu czynnika podczerwieni, biorąc pod uwagę temperaturę, panującą w błonie bębenkowej (w przypadku termometru dousznego) i na czole pacjenta (termometr bezdotykowy) i na podstawie analizy różnicy między nią a temperaturą na zewnątrz ciała człowieka, opracowują wynik, który odzwierciedla faktyczną temperaturę ciała.

Więcej informacji na temat tego, jak mierzyć temperaturę znaleźć można na
https://pewnypomiar.pl/.