Komu i za co należy się odszkodowanie?

0
450
odszkodowanie

Odszkodowanie należy się osobom, które doznały jakiejś szkody. Zazwyczaj termin ten określa szkody związane z uszczerbkiem majątkowym, choć jest to niezwykle szerokie pojęcie, które kryje w sobie wiele kwestii.

Szkoda może wynikać z dwóch rzeczy. Pierwsza jest szkoda majątkowa, gdy to naruszane są dobra jakiejś osoby bądź też jej interesy majątkowe. Natomiast szkoda niemajątkowa wiąże się z naruszeniem czci danej osoby bądź też gdy naruszone jest jej zdrowie.

Odpowiedzialność za szkodę ponoszą osoby, które wyrządziły ją umyślnie, ale również i te, które dokonały tego nieumyślnie. Poza tym by można było mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej, musi występować także związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem, które spowodowało szkodę, a samą szkodą. Wszystko to natomiast muszą dopełniać przepisy prawa wskazujące na to, że sprawca faktycznie ma obowiązek naprawić daną szkodę.

W polskim prawie możemy wyróżnić kilka podstawowych rodzajów odszkodowań.

Pierwszym z nich jest odszkodowanie z OC. W tym przypadku to ubezpieczyciel przyjmuje na siebie obowiązek naprawienia szkody majątkowej bądź też niemajątkowej.

Kolejne jest odszkodowanie z ubezpieczenia na życie. Jeśli rodzina posiada tego typu ubezpieczenie, wówczas w związku ze śmiercią osoby będącej objętej tym ubezpieczeniem, wypłacane jest odszkodowanie.

Istnieje także odszkodowanie od Skarbu Państwa. Takie odszkodowanie może być wypłacone tylko wtedy, gdy osoba poszkodowana, przedsiębiorstwo czy też organizacja wykaże, że urzędnicy państwowi działali na jej niekorzyść. Przykładowo dopuszczali się zaniechań czy też nadużyć.

Odszkodowanie z autocasco jest natomiast odszkodowaniem obejmującym skutki szkody częściowej bądź też całkowitej na samym pojeździe, ale także i jego kradzieży.

Ostatnim natomiast typem odszkodowania, jest odszkodowanie od banku. Jest ono wypłacane klientom, jeśli udowodnione zostanie, iż bank działał na ich niekorzyść. Przykładowo dana osoba nie została dobrze poinformowana bądź też zostały zastosowane sprzeczne z prawem zapisy umów.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania odszkodowania znaleźć można na blogu strony, którą prowadzi radca prawny Karolina Furtak.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here